BRUSSEL - De justitiecommissie van de Senaat heeft vandaag het wetsontwerp goedgekeurd dat de bevoegdheden van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding uitbreidt. De CD&V onthield zich, het Vlaams Blok stemde tegen.
De wetswijziging was nodig om het Centrum bevoegd te maken voor de strijd tegen alle vormen van discriminatie zoals leeftijd, gezondheid of levensovertuiging. Het ontwerp dat deze discriminaties strafbaar maakt, wordt volgende week gestemd.

Beide teksten werden reeds eerder door de Senaat behandeld, maar werden door de Kamer geamendeerd. De CD&V probeerde nog via een reeks amendementen de tekst aan te passen. De Vlaamse christendemocraten hekelden onder meer het feit dat ook mensen die niet de bedoeling hadden te discrimineren toch gestraft kunnen worden. Geen van de amendementen werd aanvaard.

Op vragen van Clotilde Nyssens (CDH) en Natahlie de T'Serclaes (MR) of het Centrum de nieuwe opdrachten wel zou aankunnen, antwoordde de bevoegde minister Laurette Onkelinx dat het budget van het centrum verdubbeld is en er een nieuw organigram is opgesteld.