BRUSSEL - De Glaverbel Groep, actief in de glasproductie, heeft in de eerste helft van 2001 haar nettoresultaat, deel van de groep, met 42,1 procent zien toenemen tot 70,54 miljoen euro (2,84 miljard frank). Volgens Glaverbel betreft het een ,,recordresultaat, als bekroning van de gevolgde koers inzake innovatie en geografische diversifiëring'', aldus het communiqué.

De omzet steeg op zijn beurt met 8,3 procent tot 917,75 miljoen euro (37 miljard frank). Het bedrijfsresultaat koerste zelfs 54,4 procent hoger tot 127,23 miljoen euro (5,13 miljard frank).

De stijgende resultaten van de voorbije zes maanden zijn onder meer het gevolg van stevige verkoopprijzen, een toenemend aandeel producten met een hoge toegevoegde waarde en betere prestaties in de autodivisie. ,,Al deze factoren wegen op tegen de stijgende grondstofprijzen en energiekosten en tegen de dalende conjunctuur'', luidde het in de mededeling.

De verbetering van de rentabiliteit in haar autoafdeling, zorgde wel voor een verdrievoudiging van het uitzonderlijk resultaat tot een verlies van 14,50 miljoen euro.

Voor de rest van het boekjaar verwacht Glaverbel dat haar nettoresultaat met 20 procent zal toenemen, ,,behalve als de Europese economie het plots heel wat slechter zou doen''.