LEOPOLDSBURG - Tijdens het bezoek van minister van landsverdediging André Flahaut (PS) aan de kazerne van Leopoldsburg hebben een 100-tal militairen van de Algemene Centrale van het Militair Personeel (ACMP) geprotesteerd tegen de nakende herstructureringen binnen de kazerne in Leopoldsburg.
Flahaut maakte eerder deze week bekend dat er in de periode 2002-2003, in 2010 en 2011 grondige herstructureringen zullen doorgevoerd worden in Leopoldsburg. Zo zal de Pantser Cavalerieschool, die 470 personeelsleden telt, samensmelten met de infanterieschool in Stockem en naar Aarlen verhuizen. In plaats daarvan komt er in Leopoldsburg een Centrum voor Basisopleiding. Daarvan staat nu al vast dat er 170 mensen tewerkgesteld kunnen worden.

De militaire vakbond eiste bij monde van vakbondsafgevaardigde Emmanuel Jacob van de ACMP dat minister Flahaut zou bekendmaken hoe de nieuwe structuur er concreet zal uitzien en hoeveel militairen effectief naar een andere basis moeten verhuizen. Volgens de vakbond zou dat het geval zijn voor 300 militairen.

De militairen drongen er daarnaast ook bij de minister op aan dat hij eindelijk werk maakt van de beloofde loonsverhogingen en dat die beloftes niet enkel voor de vrijwilligers maar voor alle categorieën tegelijkertijd doorgevoerd worden. Om hun eisen kracht bij te zetten droegen de militairen spandoeken met leuzen zoals ,,Denk aan de families. Reorganisatie -- familiedrama!'' en ,,Opslag voor alle categorieën, geen aalmoezen!''.

Flahaut benadrukte dat er wel degelijk een sociaal plan op tafel ligt en dat alle betrokken partijen bij het overleg zullen betrokken worden. ,,Er zijn bovendien voldoende informatiekanalen gecreëerd. Zo is er is een cel informatie tot stand gebracht, een website opgericht en er zijn nog een aantal vergaderingen met de vakbonden voorzien'', luidde het.

De militairen namen daar evenwel geen genoegen mee. Volgens Jacob heeft Flahaut de herstructurering immers ook ,,door de strot van de militairen geramd'' en heeft hij sedert eind april de gesprekken met de vakbonden permanent opgeschort. De militairen eisten van de minister dat die uiterlijk binnen de twee weken meer details over de herstructurering in Leopoldsburg zou bekendmaken.

De defensieminister was naar Limburg afgezakt voor de opening van een kinderkribbe in de kazerne van Leopoldsburg.