MECHELEN -- Rechter Vandamme heeft vandaag voor de correctionele rechtbank in Mechelen de hoofdinspecteur van de Mechelse personenbelasting, Henri Van den Brande, vrijgesproken van oplichting en fiscale fraude, hoewel de bewijslast volgens het openbaar ministerie ,,betonhard'' is. Het parket overweegt nu in beroep te gaan, zo heeft de persmagistraat meegedeeld.

Van den Brande werd beticht van oplichting, fiscale fraude en valsheid in geschrifte. Zodoende zou hij diensten en materiële gunsten hebben afgedwongen van dokters, tandartsen, meubelverkopers, enzovoort. Openbaar aanklager Anke Beynens: ,,Wie ten prooi valt aan de hoofdinspecteur, zwicht voor het misbruik van professionele macht''.

Concreet zou Van den Brande ermee gedreigd hebben ,,strengere belastingcontroles'' toe te passen. Hij 'veroorzaakte' ook onterecht hoge belastingaanslagen. Voorts drukte hij van één van de benadeelden belastingdocumenten, nodig voor een correcte aangifte, achterover en eiste hij daar 62.000 euro (2,5 miljoen frank) voor.

Het gerechtelijk onderzoek dat werd gestart na diverse klachten over de (lucratieve) trucs van de belastingcontroleur leidde onder meer naar diens villa in Frankrijk. Dat eigendom 'vergat' Van den Brande -- geheel in strijd met de geplogenheden van zijn vak -- te vermelden in het hoofdstuk inkomsten van zijn personenbelasting.

De aanhouding van Van den Brande dateert van 31 maart 1998. Speurders, die hem schaduwden, troffen een boekhouder, een medebetichte in de zaak van VDB, aan in de omgeving van VDB's kantoor. In het gezicht van de gerechtelijke politie poogden de betrapte betichten zich nog vlug te ontdoen van een envelop met 'fraudegeld', door deze in de goot te dumpen.

Van deze envelop, een bewijsstuk tegen VDB, heeft onderzoeksrechter André Van Praet onder meer foto's opgenomen in zijn dossier. Naar aanleiding daarvan beschuldigde de betichte zowel onderzoeksrechter als openbaar aanklager Anke Beynens van ,,het verwijderen uit en het wijzigen van stukken uit het onderzoek''.

De rechter fundeerde zijn vrijspraak juridisch-technisch: ,,Van den Brande is gedagvaard voor oplichting, wat listen en kunstgrepen impliceert, maar daarvan is geen sprake in dit dossier''. Bij de aanvang van de zitting bleek de verdediging van Van den Brande al ,,verwonderd niet te moeten pleiten in een corruptiezaak''.

Het parket overweegt hoger beroep aan te tekenen, waarvoor eerst een verzoek dient te worden betekend bij het parket-generaal. Ook het ministerie van Financiën -- de burgerlijke partij die zowat 100.000 euro (ruim 4 miljoen frank) eist vanwege de Franse villa -- kan nog beroep aantekenen. De preventief geschorste controleur mag inmiddels weer aan de slag.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig