BRUSSEL - Eind april waren er in Vlaanderen 169.292 werkzoekenden. Dat is een stijging op jaarbasis met 10 procent of 15.547 werkzoekenden. In vergelijking met de maand maart daalde het aantal werkzoekenden met 3,3 procent of 5.749. De werkloosheidsgraad bedraagt 6,37 procent.

Het aantal mannelijke werkzoekenden (78.375) steeg met 16,9 procent. Bij de vrouwelijke werkzoekenden (90.917) bedroeg die stijging 4,8 procent. Het relatieve aandeel van de vrouwen daalde de laatste drie jaren geleidelijk van 58,4 naar 53,7 procent. De werkloosheidsgraad bij de vrouwen bedroeg eind april 7,92 procent, bij de mannen was dat 5,19 procent.

In absolute cijfers telde Vlaanderen eind april 128.504 werkzoekenden met een uitkering. Dat is een stijging met 13,1 procent op jaarbasis. Het aantal jongere werkzoekenden met een uitkering (-25 j) steeg met 4.715 naar 22.138 (+27,1 pct). Het totaal aantal jongere werkzoekenden beliep 38.619, een stijging op jaarbasis met 12,9 pct maar een daling op maandbasis met 5,1 pct.

Het aantal oudere werkzoekenden met een uitkering (+50 j) stijgt op jaarbasis met 6,2 pct naar 10.763. Maar op maandbasis is er een lichte daling met 5,6 pct.

De kortdurende werkloosheid blijft stijgen. Het aantal werklozen dat minder dan een jaar stempelt en een uitkering geniet, steeg met 30 procent tot 75.729. Op maandbasis was er een daling met 2,7 pct.

Het aantal langdurig werklozen daalde op jaarbasis met 12 procent naar 33.321.

Naar opleidingsniveau is de grootste stijging van het aantal werkzoekenden te vinden bij de hoger opgeleiden (universitair en HOBU), +38,3 procent.