OOSTENDE - De Rederscentrale in Oostende pleegt morgen overleg met minister Jaak Gabriels over de huidige situatie in de visserij. ,,De situatie is niet langer houdbaar voor de reders'', zo stelt Luc Corbisier, directeur van de Rederscentrale. Acties zoals in Frankrijk, waar boze reders de havens blokkeren, komen er voorlopig niet, niettegenstaande er gisteren stemmen opgingen om de haven van Zeebrugge te blokkeren.

Door de hoge brandstofprijzen is het voor vissers niet meer rendabel om uit te varen. In vergelijking met vorig jaar zijn de brandstofprijzen verdrievoudigd. ,,Vorig jaar betaalden de reders nog 4 fr per liter brandstof; nu is dat 12 fr. Deze stijging zorgt ervoor dat de winstmarges bijna onbestaande zijn. De helft van de 128 vissersvaartuigen maakt geen winst meer. Op de brandstof heft de overheid al geen accijns meer.'', zo verduidelijkt men bij de Rederscentrale in Oostende. De grotere schepen van 1200 PK ondervinden de meeste hinder van de hoge brandstofprijzen. Die schepen verbruiken soms tot 6000 liter brandstof per dag.

De Rederscentrale reist morgen naar Brussel waar ze haar zaak gaat bepleiten bij minister Jaak Gabriels, bevoegd voor landbouw en visserij. ,,We hebben geen concreet voorstel, maar zullen wel de maatregelen die men in de buurlanden neemt, opsommen'', aldus Luc Corbisier. In Frankrijk doet de overheid een tussenkomst in de sociale lasten van de vissers.