BRUSSEL - ,,Als er geen andere wetenschappelijke gegevens komen, zie ik geen andere uitkomst dan de vangst op kabeljauw in 2003 te verbieden. Het is ontmoedigend om vast te stellen dat onze somberste voorspellingen zijn uitgekomen''. Dat verklaarde eurocommissaris voor Landbouw en Visserij, Franz Fischler, vanmiddag.

Op 11 november zal het Wetenschappelijk Comité van de EU bijeenkomen en meer dan waarschijnlijk zal de Commissie dan harde maatregelen uitvaardigen. Allicht, zo stelde Fischler, zal het vangstverbod dan ook op andere vissoorten slaan. Onder meer de tong, waarvan het bestand eveneens beneden een aanvaardbaar niveau is gedaald, zal dan beschermd worden.

Er schort duidelijk iets aan de controle op de visbestanden in de Europese wateren en Fischler maakt er geen geheim van dat hij zich bedrogen voelt. ,,De cijfers die wij over de visbestanden krijgen en die ons door de lidstaten worden geleverd, wijken grondig af van de cijfers die de Internationale Raad voor de Exploratie van de Zee (CIEM) vorige vrijdag bekendmaakte'', luidt het.

De Commissie waarschuwt al geruime tijd dat de visbestanden een verontrustend laag peil bereiken en dat er moet opgetreden worden. Zeker wat de kabeljauw betreft, is actie noodzakelijk. De EU-lidstaten waren daar fors tegen, maar nu krijgt Fischler zijn gelijk. De Internationale Raad stelt immers voor om alle bedrijven die op kabeljauw vangen, te sluiten. Alleszins wat de Noordzee betreft.

De Commissie, zo kondigde Fischler aan, begint volgende week steunmaatregelen uit te werken om de betrokken visbedrijven te steunen. ,,Voor vele duizenden vissers dreigt immers een dramatische situatie. Het lijkt me aangeraden om in deze de structuurfondsen aan te spreken'', aldus nog de eurocommissaris.