BRUSSEL -- Minister van Landsverdediging André Flahaut heeft er vandaag nogmaals op gewezen dat de Belgische bijdrage tot de operatie ,,Enduring Freedom'' tegen het internationaal terrorisme beperkt blijft tot humanitaire en medische inspanningen. Dat heeft de regering beslist, aldus de PS-minister, die op die manier de geruchten de kop indrukt als zou België zich ook op militair vlak engageren.
,,Het gaat om een beslissing van de regering, ook al horen sommigen dat niet graag''. Met deze verklaring alludeerde Flahaut op de wens van sommige militairen om zich verder te engageren in de militaire operaties in Afghanistan.

Flahaut erkende dat de generale staf al verschillende haalbaarheidsstudies heeft uitgevoerd en dat sommige ,,partners'' al concrete vragen hebben gesteld. Maar, voegt de minister er meteen aan toe, een vraag om ook op militair vlak mee te werken, kwam er in elk geval nog niet van de internationale coalitie die de VS na 11 september hebben opgezet.

Het hoofdkwartier van de coalitie is gevestigd in Tampa (Florida). Belgische verbindingsofficieren houden de regering op de hoogte van eventuele vragen van de kant van de VS, verduidelijkte Flahaut.

,,We zullen zien of er eventueel nood is aan training'', zei de minister, die erop wees dat één van de drie Belgische fregatten momenteel al op vraag van de VS deelneemt aan een NAVO-operatie in de Middellandse Zee.

Flahaut benadrukte ook nog dat een groter engagement problemen stelt qua manschappen en budget. De marine kampt immers met een personeelsgebrek.


Kosovo
Daarnaast wordt het budget voor buitenlandse humanitaire operaties -- met 800 militairen die voor een langere termijn in Kosovo gevestigd zijn -- nu al systematisch overschreden. Dat budget bedraagt 1 miljard frank (ongeveer 25 miljoen euro).