GENT - Een zestigtal vakbondsafgevaardigden heeft vanmiddag aan de campus Bijloke van de Hogeschool Gent actie gevoerd tegen de plannen van Vlaams minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten om de TBS 55+-regeling op te schorten.

Vanderpoorten was op de campus Bijloke van de Hogeschool Gent te gast voor de plechtige opening van het academisch jaar. Voor de vakbonden was dat een ideale gelegenheid om hun ongenoegen duidelijk te maken over de verhoging van de uitstapleeftijd voor leraars.

Met een loeiende sirene en tientallen fluitjes stonden de vakbondsafgevaardigden de minister aan de hoofdingang van het gebouw op te wachten. Vanderpoorten ging echter naar binnen langs de achterkant van het gebouw. Uiteindelijk werden de vakbonden ook in het gebouw binnengelaten. Toen de minister haar speech begon, stonden de vakbondsafgevaardigden op, maakten wat kabaal en verlieten ze het pand.

In haar speech zei de minister dat het klassieke hoger onderwijs voorbijgestreefd is en dat men nu voor een nieuwe uitdaging staat. Ze had het onder andere over de plaats van het hoger onderwijs in de Europese ruimte. Verder stipte ze het belang van de kwaliteitsbewaring en de accreditering aan.

De minister had het ook over de toename en de concurrentie van het aanbod van privé-instellingen en de uitdijende actieradius van de Angelsaksische instellingen. Tenslotte onderstreepte de minister ook het belang van levenslang leren.