BRUSSEL - Vanaf vandaag zijn veemarkten opnieuw toegestaan. Voorlopig zijn wel enkel runderen toegelaten, meldt het kabinet landbouw. Na het uitbreken van de mond- en klauwzeercrisis nam federaal landbouwminister Jaak Gabriëls een pakket voorzorgsmaatregelen. Eén van die maatregelen was het verbod op veemarkten.
Dat verbod is sinds vannacht niet meer van kracht. Voorlopig zijn echter enkel runderen toegelaten op de markten. De maatregel geldt nog niet voor schapen en geiten.

Ook op jaarmarkten mogen runderen voortaan weer worden verhandeld.