BRUSSEL - Luchthavenexploitant BIAC en het koerierbedrijf DHL moeten de verscherpte milieuvergunning van de luchthaven van Zaventem, met inbegrip van de strengere geluidsnormen, respecteren. Dat oordeelt de Raad van State, zo maakten de Bond Beter Leefmilieu en het comité Wakker Vlaams Brabant bekend.
BIAC had aan de Raad van State de schorsing, en zo mogelijk de vernietiging, gevraagd van de milieuvergunning die Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua in september 2000 had aangescherpt en die vanaf begin dit jaar van kracht werd.


Nachtvluchten
De verscherpte milieuvergunning beperkt het aantal opstijgende en landende vliegtuigen tot gemiddeld 68 vluchtbewegingen per nacht of maximaal 25.000 per jaar. Dua legde ook per individuele nachtvlucht een maximumgeluidsnorm op van 90 db SEL. Dat betekent dat vanaf nieuwjaar 2002 de meest lawaaierige vliegtuigen 's nachts niet meer mogen overvliegen. Bij overtredingen kan een PV worden opgemaakt.

Onder meer tegen deze beperkingen uit de vergunning hadden BIAC en DHL een verzoek tot schorsing ingediend bij de Raad van State. Maar die zegt nu dat BIAC en DHL ,,geen moeilijk te herstellen nadeel lijden'' bij de onmiddellijke uitvoering van de milieuvergunning. Slechts een beperkt aantal verouderde toestellen van DHL, die aan vervanging toe zijn, kunnen de normen niet respecteren.

De milieuvergunning bepaalt voorts dat de totale geluidsproductie in 2003 30 procent lager moet liggen dan die van '99. Dat zou aan het oor van de omwonenden 1,5 á 2 db minder betekenen.

De Vlaamse milieuvergunning, die voor 5 jaar geldt, voert de maximale geluidsnormen in buiten de zone waar het federale regeerakkoord inzake de nachtvluchten van kracht is.

Luchthavens worden volgens de Vlaamse milieuregelgeving sinds '99 beschouwd als hinderlijke inrichting en hebben dus een milieuvergunning nodig. Tegen de milieuvergunning voor BIAC, begin 2000 afgeleverd door de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant, waren talrijke beroepen ingediend. Van de behandeling in beroep maakte Dua gebruik om een aantal bijkomende voorwaarden op te leggen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig