LEUVEN - Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het hoogste adviesorgaan binnen de Vlaamse Kerkgemeenschap, heeft een interactief discussieforum geopend. Via de website ( www.ipbsite.be ) wil het IPB aan geïnteresseerden ruimte bieden om te reageren op thema's over kerk en samenleving. Een eerste thema wordt het huwelijk.

Aanleiding om dit thema te kiezen is het beraad over het huwelijk dat momenteel binnen het IPB loopt. Zowel het burgerlijk als het kerkelijk huwelijk staan vandaag de dag ter discusse. Steeds minder jongeren huwen of doen dit op latere leeftijd, en het aantal echtscheidingen neemt toe. Tegelijk ontstaan nieuwe samenlevingsvormen die vragen om maatschappelijke erkenning. In deze context dringt zich volgens de initiatiefnemers een grondige reflectie op over de betekenis van het huwelijk en over de houding tegenover andere samenlevingsvormen.

Op de website van het IPB kan gereageerd worden op reflecties over het thema en kunnen vragen pastoraal worden gesteld.

Met een interactief gespreksforum wil het IPB op een ruimere manier voeling houden met wat leeft binnen de Kerkgemeenschap en de dialoog stimuleren.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig