Norbert De Batselier
pb
BRUSSEL -- Norbert De Batselier (SP) is maandag herkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. Volgens De Batselier is er geen juridisch probleem voor het aanblijven van de ministers Paul Van Grembergen en Bert Anciaux, die de steun kregen van alle meerderheidsfracties.

De Batselier suggereerde wel dat minister-president Patrick Dewael volgende week naar aanleiding van de Septemberverklaring het vertrouwen in elke minister zou vragen. De VU-ID-fractie sprak haar vertrouwen in de Vlaamse regering uit.

Het nieuwe parlementaire jaar in het Vlaams Parlement werd maandag geopend met de verkiezing van het bureau. Het uittredend bureau werd bevestigd, hoewel het Vlaams Blok met Marijke Dillen een tegenkandidaat voor het voorzitterschap had vooruitgeschoven.

Tijdens een geheime stemming haalde De Batselier het echter van Dillen met 80 stemmen tegen 20. Er waren ook 5 onthoudingen. Voorts verandert er niets. Johan De Roo (CVP), André Denys (VLD), Luk van Nieuwenhuysen (Vlaams Blok) en Jos Geysels (Agalev) blijven de ondervoorzitters en Trees Merckx (CVP), Anny De Maght (VLD) en Jan Loones (VU-ID) de secretarissen.