Eric Van Rompuy, CVP-fractieleider in het Vlaams Parlement, bracht de situatie ter sprake van Paul Van Grembergen en Bert Anciaux na het ledenreferendum van de Volksunie. Beide ministers behoren tot het verliezende kamp. Van Rompuy riep De Batselier op een moment te creëren waaruit blijkt dat de Vlaamse regering nog op een meerderheid kan rekenen.
Ministers zijn de exponent van een politieke partij, maar de VU bestaat niet meer. Bovendien heeft Anciaux gebroken met zijn kiezers door in een interview het nationalisme af te zweren, zo beweerde Van Rompuy. Volgens hem streeft Anciaux naar een ,,emo-partij'', die niet meer gebaseerd is op een programma, maar op een persoon.

Een boze Anciaux vroeg zich af in hoeverre de praktijken van de CVP verschillen met die van het Vlaams Blok, wat tot heel wat tumult en een woedende reactie van Van Rompuy leidde. Anciaux kwam uiteindelijk op zijn woorden terug, maar bleef er zich aan storen dat Van Rompuy op basis van leugens insinueert. ,,Het nationalisme heeft een slechte naam gekregen, maar ik neem geen afstand van mijn gedachtengoed'', aldus Anciaux.

Met het reglement in de hand zei De Batselier dat er formeel-juridisch geen probleem is voor het aanblijven van Van Grembergen en Anciaux. Ministers worden niet per politieke partij of fractie, maar door de parlementsleden verkozen. Hun ontslag kan enkel worden afgedwongen als een meerderheid een constructieve motie van wantrouwen goedkeurt, aldus De Batselier. Zo'n motie werd maandag echter niet ingediend.

Op politiek vlak deed De Batselier wel het voorstel dat minister-president Patrick Dewael, die volgende week zijn Septemberverklaring met de krachtlijnen van de begroting in het Vlaams Parlement voorstelt, daaraan een vertrouwensmotie zou koppelen. Volgens De Batselier zou Dewael het vertrouwen in de regering én in elke minister moeten vragen.


Van Vaerenbergh
VU-ID-fractieleider Etienne Van Vaerenbergh benadrukte dat ministers in het federale parlement door de politieke partijen worden voorgedragen, maar dat dat in het Vlaams Parlement door de parlementsleden gebeurt. Volgens Van Vaerenbergh diende de CVP geen motie van wantrouwen in omdat ze weet dat die toch geen meerderheid zal halen.

Van Vaerenbergh zei dat alle 12 VU-ID-fractieleden achter de regeringsverklaring en de regeringsleden blijven staan. Er is niet alleen geen juridisch, maar ook geen poitiek probleem, aldus Van Vaerenbergh. De fractieleiders van VLD (Francis Vermeiren), SP (Bruno Tobback) en Ludo Sannen (Agalev) zaten op dezelfde golflengte.