BRUSSEL - De PSC-parlementariërs in Kamer en Senaat gaan een voorstel indienen om het reglement van de assemblees te veranderen. Bedoeling is die volksvertegenwoordigers of senatoren een financiële sanctie op te leggen die hun parlementaire bevoegdheden te buiten gaan.

De Franstalige christen-democraten reageren daarmee op de ,,affaire-Dedecker''. In het reglement van de parlementaire assemblees zou ingeschreven worden dat parlementairen die misbruik maken van de hen toegekende rechten, tot de helft van hun loon kunnen verliezen gedurende een periode tot een jaar. De beslissing ligt bij de voorzitters van Kamer en Senaat die ze moeten kenbaar maken tijdens de plenaire zitting.

Met haar voorstel inspireert de PSC zich op een schikking die aan het reglement van de assemblees werd toegevoegd na onregelmatigheden vastgesteld tijdens de werkzaamheden van de commissie-Dutroux. Die schikking bepaalt dat parlementairen die het geheim van de onderzoekscommissie schenden, een sanctie kunnen krijgen. Ze werd echter nog nooit toegepast, wat volgens de PSC wijst op de efficiëntie en het ontradend karakter van de bepaling.

Het voorstel tot wijziging is in de Kamer neergelegd door PSC-voorzitster Joëlle Milquet en oud-kamervoorzitter Raymond Langendries. In de Senaat komt het initiatief van Réne Thissen.

In de marge van de zaak-Dedecker wijst de PSC op het belang om een deontologische code op punt te stellen. De partij hoopt dat de gebeurtenissen die politieke wereld momenteel beroeren, de debatten binnen de gemengde parlementaire commissie voor politieke vernieuwing nieuw leven kunnen inblazen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig