LEUVEN - Tijdens de opening van het academiejaar aan de KU Leuven heeft Vlaams minister Dirk Van Mechelen meer middelen voor wetenschappen en technologisch innovatiebeleid in het vooruitzicht gesteld. ,,In 2002 en 2003 steeg het budget telkens met 100 miljoen euro tot meer dan 1,2 miljard euro. Ook in de net opgemaakte begroting 2004 is, overigens niet zonder moeite, een nieuwe inspanning voorzien van 90 miljoen euro'', aldus de minister.
,,Het betekent dat Vlaanderen op dit ogenblik al 2,4 procent van zijn bbp aan onderzoek en ontwikkeling besteedt. 0,7 procent hiervan is door de overheid vrijgemaakt. Hiermee zijn wij al lang niet meer een achterblijver in Europa, integendeel. Met het groeipad dat uitgetekend is in het Innovatiepact, zal Vlaanderen de 3 procent - die tijdens de Europese top van Lissabon werd vooruitgeschoven - tegen 2010 realiseren'', aldus de minister bevoegd voor onder meer Financiën en Begroting, Wetenschappen en Technologische Innovatie.

Zo wordt vanaf 2004 5 miljoen euro besteed aan semi-vaste onderzoeksmandaten, waarmee een meer permanent kader gecreëerd wordt voor industrieel gericht universitair onderzoek. In het kader van de nieuwe beheersovereenkomst met het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek wordt bijkomend 6 miljoen euro besteed. De universitaire werkingsmiddelen zullen in 2004 met 19 miljoen euro stijgen boven de index. 25 miljoen euro wordt eenmalig uitgetrokken voor zware onderzoeksinfrastructuur.


Verankering
Gezien het uitwijken van onderzoeklabo's van bedrijven naar het Verre Oosten en het Oostblok moet er volgens Van Mechelen ook meer aandacht gaan naar de verankering van de kennis zelf. Hij verwees daarbij naar initiatieven zoals Flanders Drive, Flanders Mechatronics, GEO-incubatiepunt.