BRUSSEL -- Net zoals de groene kamerfractie is ook de SP tegen een bezoek van de Israëlische premier Ariël Sharon aan de Kamer. Fractieleider Dirk Van der Maelen gaat dat standpunt morgen vertolken op de conferentie van de voorzitters.

De SP acht het nu niet opportuun om de Israëlische regeringsleider te ontvangen. Indien er op de conferentie van de voorzitters een meerderheid is tegen het bezoek, moet kamervoorzitter Herman De Croo ervan afzien, meent Van der Maelen. Indien dat niet zo is, zal hij zelf niet deelnemen aan het onderhoud met Sharon, luidde het vandaag.

De SP vindt ook dat minister van buitenlandse zaken Louis Michel eerst met zijn EU-partners overleg moet plegen over een eventueel onderhoud met de Israëlische eerste minister. Zetten zijn EU-collega's het licht op groen voor een ontmoeting, dan moet Michel het Europees standpunt tegenover het conflict in het Midden-Oosten vertolken, meent Van der Maelen.