BRUSSEL -- Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP) pleit voor de invoering van een culturele maribel voor het sociaal statuut van artiesten. Dergelijke regeling zou kunstenaars per optreden een forfaitaire vrijstelling voor sociale bijdragen van 1.800 á 2.500 frank opleveren.
Het gaat voorlopig echter om een voorstel dat ter tafel ligt van de werkgroepen die zich buigen over een sociaal statuut voor kunstenaars.

De discussie over een sociaal statuut voor artiesten sleept al lange tijd aan. CVP-kamerlid Luc Goutry vroeg de minister vandaag in de commissie voor sociale zaken naar een stand van zaken.

Volgens de minister zijn er de laatste tijd belangrijke stappen gezet. De verschillende werkgroepen die een regeling uitwerken, schieten goed op, luidt het.

Bij de oplossing die dient te worden uitgewerkt, staan vijf principes centraal, stelde Vandenbroucke. Er moet juridische duidelijkheid en zekerheid komen voor de artiesten; er dient een goede sociale bescherming te worden uitgewerkt; de uitgewerkte regeling moet administratief eenvoudig en financierbaar zijn door de kunstenaars en die kunstenaars worden ofwel beschouwd als werknemer of als zelfstandige.


Culturele Maribel
De minister pleit ondertussen voor de invoering van een culturele maribel, naar analogie met de sociale maribel. ,,Dat gebeurt vanuit de filosofie dat cultuur voor cohesie zorgt in de samenleving en sociaal belangrijk is'', zei Vandenbroucke. De culturele maribel zou de bijdragelast voor de artiesten moeten verlichten. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een forfaitaire vrijstelling van 1.800 á 2.500 frank per artiest per optreden, aldus het regeringslid, die er wel op wees dat alles nog lang niet in kannen en kruiken is.