BRUSSEL - Het Europees akkoord over een geharmoniseerde spaarfiscaliteit is een goede zaak voor België als financieel centrum. Zo reageert de Belgische Vereniging van Banken. Volgens de Belgische banken kan hun concurrentiepositie er enkel beter door worden.
De banken zijn vooral blij dat de Belgische bronheffing -,,die haar kracht bewezen heeft''- behouden blijft. Ze hopen wel dat er op termijn geen invloed zal zijn op de roerende voorheffing die de Belgen moeten betalen.

Het behoud van het Belgische bankgeheim is positief voor de banken. Zij verwachten dat hun concurrentiepositie ten opzichte van banken in de buurlanden zeker niet zal verzwakken.

,,Vorige ervaringen met de repatriëring of de delokalisatie van kapitalen hebben aangetoond dat dit niet zo veel te maken heeft met het fiscaal regime. Het is meer een sociologisch fenomeen. Ook de herkomst van het geld speelt een belangrijke rol'', aldus de Belgische Vereniging van Banken.

De banken vragen intussen duidelijkheid over de nieuwe regels. Die worden op 1 januari van kracht, maar eerst moet nog wel een concrete richtlijn worden uitgeschreven, die dan vertaald moet worden in een Belgische wet. Het huidige princiepsakkoord is te vaag om de administratieve verplichtingen correct te kunnen inschatten.