BRUSSEL - VLD-kamerfractieleider Hugo Coveliers wil dat er een echt jeugdsanctierecht komt. Hij reageert op die manier op de heisa rond de vrijlating van drie delinquente jongeren. Coveliers wil ook dat de Hoge Raad voor Justitie het dossier onderzoekt.

Net zoals zijn partijvoorzitter Karel De Gucht en minister van justitie Marc Verwilghen is Coveliers verbolgen over wat er gebeurd is. De houding van minister Maréchal van de Franse gemeenschap is volgens hem onaanvaardbaar. De kamerfractieleider van de Vlaamse liberalen wil dat er een echt jeugdsanctierecht komt. Dat betekent dat niet meer wordt uitgegaan van het automatisch beschermen van minderjarigen. Aangezien sanctierecht een federale aangelegenheid is, dient de bevoegdheid opnieuw overgeheveld te worden naar het federale beleidsniveau. ,,Dat kan via een simpele wijziging van de bijzondere wet van 1988'', stelt Coveliers, die dit bij de regeringsonderhandelingen volgend jaar op tafel wil gooien.

Gezien de houding van de Franstaligen zal dat geen makkelijke discussie zijn, geeft Coveliers toe. ,,Maar het is ofwel een herfederalisering van het jeugdbeleid, ofwel een splitsing van Justitie. Zoals het nu loopt, kan het niet verder'', benadrukt hij.

De VLD gaat er ook op aandringen dat de wetteksten rond het jeugdsanctierecht nog deze ambtstermijn worden goedgekeurd. De regering raakte het in mei dit jaar nog niet eens over het dossier. Van een wisselmeerderheid - die de Vlaamse oppositie donderdag aanbood - wil Coveliers echter niet horen.

Volgende week gaat Coveliers de kamercommissie Justitie voorstellen om de Hoge Raad van Justitie (HRJ) een onderzoek te laten uitvoeren inzake het incident met de leden van de Black Wolves. Gezien de scheiding der machten kan het parlement dat zelf niet doen. De commissie kan zo'n onderzoek wel vragen aan de HRJ. Volgens de VLD'er staat de Raad daar in elk geval niet negatief tegenover.