BRUSSEL - Op 1 september 2003 gaan in het basisonderwijs zorgcoördinatoren van start. In het kader van de invoering van de nieuwe structuur in het hoger onderwijs kunnen de hogescholen volgend jaar op meer middelen rekenen. Dat zijn enkele nieuwigheden uit de onderwijsbegroting voor volgend jaar die minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) vandaag voorstelde.
De begroting voor onderwijs is met 5,1 procent of 14,7 miljard oude Belgische franken gestegen tot 7,55 miljard euro en vertegenwoordigt in termen van beleidskredieten 43 procent van de begroting van de Vlaamse gemeenschap, aldus Vanderpoorten.

Vanderpoorten heeft middelen op haar begroting geheroriënteerd en maakte bekend dat het PC-KD-project niet wordt verlengd. Dat project werd door de vorige Vlaamse regering opgestart met als doel 1 pc voor elke 10 leerlingen te hebben. Vanderpoorten zei vandaag dat de basisdoelstellingen van het project grotendeels werden bereikt en wees erop dat vanaf dit schooljaar met ICT-coördinatoren in het onderwijs wordt begonnen.

Vanderpoorten rekent ook op vrijkomende middelen door de afslanking van de centrale administratie van het gemeenschapsonderwijs, de laatste fase in de uitvoering van het bijzonder Argo-decreet. Het voorstel is dat er van de 438 personeelsleden nog 150 tot 200 zouden overblijven.

Naast de middelen voor nieuwe initiatieven benadrukte Vanderpoorten dat de huidige Vlaamse regering sneller werk maakt van de gelijke financiering van de leerlingen dan in de vorige legislatuur was afgesproken.

Op het schema om tegen 2007 tot een verhouding in de werkingsmiddelen van 100 (gemeenschapsonderwijs) tegen 76 (gesubsidieerd onderwijs) te komen, hebben we momenteel een voorsprong van 30 miljoen euro, aldus de minister. Volgens haar kabinet zal de verhouding, voor zowel basis- als secundair onderwijs, in 2003 100 tegen 65 bedragen.