BRUSSEL -- Tegen de beschikking van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg over de nieuwe politieuniformen is vandaag voorlopig nog geen beroep aangetekend. Een politiedelegatie draagt de uniformen morgen op het défilé van 21 juli, hoewel de rechtbank dat op straffe van een dwangsom verboden heeft omdat er plagiaat in het spel zou zijn.
De rechtbank oordeelde gisteren in kort geding dat de nieuwe uniformen van de geïntegreerde politie, ontworpen door Fernando Guzman, op elf punten gelijkenissen vertoonden met de ontwerpen die het Brusselse bedrijf Cortina had ingediend maar die niet weerhouden werden door Binnenlandse Zaken. Volgens de rechtbank werden de morele rechten van de nv Cortina bijgevolg geschonden door de Belgische Staat.

De rechtbank beval ,,de stopzetting van deze schendingen'' en verbood de Staat de creaties van Cortina ,,deels of volledig te reproduceren of te gebruiken in haar uniformen op straffe van een dwangsom van 100.000 frank per namaaksel, onder welke vorm en om welke reden dan ook''.

Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne zei vanmorgen op de radio dat hij wellicht in beroep zou gaan tegen de uitspraak, maar dat de uniformen van modeontwerper Guzman die morgen voor het eerst aan het publiek getoond worden, op zichtbare punten veranderd zouden worden.

Guzman

Modeontwerper Fernando Guzman ontkende vandaag op een persconferentie in Brussel dat hij Cortina geplagieerd had. Hij zei verbaasd en boos te zijn over de tegen hem geuite beschuldigingen. Hij zei dat hij de wedstrijd voor de nieuwe politieuniformen 'wettelijk' gewonnen had. Over de vraag of hij gerechtelijke stappen tegen het vonnis overwoog, zweeg Guzman