BRUSSEL -- Er moet nodig worden nagedacht over sluitende controlemechanismen voor Europol, onderstreepte minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne vandaag op een persconferentie naar aanleiding van een overleg met de directie van Europol.

Voor minister Duquesne moeten de democratische controles bij Europol sluitender worden gemaakt. Europol moet een ,,uitzonderlijke gegevensbank worden'', aldus minister Duquesne. Ondanks het geval van interne fraude is de minister overtuigd van de capaciteit van Europol om de strijd aan te gaan tegen de eurofraude, een van de grootste uitdagingen voor Europol.

De reputatie van Europol kwam in het gedrang na een ontdekking in de lente van dit jaar van een interne fraude bij de aankoop van informaticasystemen. ,,Dat is onaanvaardbaar en onverklaarbaar voor een nieuwe instelling die juist een grotere veiligheid dient te verzekeren'', meent Duquesne. De minister vindt het daarnaast wel geruststellend dat de fraude net aan het licht kwam door de interne controleprocedures bij Europol.

Twee gerechtelijke onderzoeken hieromtrent worden momenteel in Nederland gevoerd. Een eerste zaak zal in de lente van 2002 voor een Nederlandse rechtbank worden behandeld.

Europol, de koepel van 15 Europese politiediensten met basis in Den Haag, werd als intergouvernementele organisatie opgericht in 1998. De organisatie heeft als taak de nationale politiediensten te ondersteunen in hun strijd tegen de grensoverschrijdende misdaad. In dat kader verzamelt en analyseert Europol informatie over criminelen en verstrekt die gegevens aan de verschillende politiediensten.