BRUSSEL -- Ongeveer 200 militanten van het ACV hebben vandaag, tussen 11 en 12 uur, de Beurs in Brussel 'omsingeld'. Met de actie eisten de betogers de invoer van een vermogensbelasting in België.

De actie aan de Beurs kadert in een bredere campagne van het ACV: de christelijke vakbond eist een eerlijke en rechtvaardiger verdeling van de lasten binnen de fiscaliteit door onder meer de belastingen te verschuiven. Lonen worden teveel belast, vermogens dan weer veel te weinig, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. Berekeningen van het ACV tonen aan dat de fiscale druk op inkomsten uit arbeid tussen 1980 en 1998 met 18 procent is gestegen. De belasting op inkomsten uit roerend goed en opbrengsten daalde in dezelfde periode van 34 naar 37 procent.

  • Dit onevenwicht zit het ACV dwars. Daarom wil de christelijke vakbond dat de aandelen aan toonder worden afgeschaft. Volgens het ACV vormen die aandelen een ,,onmisbaar ingrediënt in bijna elke constructie om belastingen legaal te ontwijken of ontduiken''.
  • Het ACV wil verder ook dat de Belgische staat het bankgeheim, dat onder meer een controle door de fiscus op de roerende waarden, opheft. Het bankgeheim komt volgens het ACV meer en meer onder druk te staan, onder meer door het akkoord dat de Amerikaanse fiscus recent opdrong. Zo moeten banken -- wereldwijd -- informatie over de persoonlijke en financiële gegevens van Amerikaanse burgers aan de Amerikaanse belastingdienst uitwisselen.
  • Ook binnen de G7 en de OESO wordt informatie-uitwisseling voor fiscale doeleinden gepromoot, aldus Cortebeeck. Volgens het ACV zou het moedig zijn van de Belgische staat om zelf het heft in handen te nemen en het bankgeheim af te schaffen -- eerder dan te wachten tot het huidig systeem van bankgeheim van Europa vanaf 2010 wordt opgeheven.
  • Het ACV benadrukt nog dat een rechtvaardige belasting op vermogens ook inhoudt dat kleine vermogens ontzien worden. Verder wijst de christelijke vakbond erop dat het onevenwicht in de belastingsstructuur geen louter Belgische probleem is en dus ook niet alleen in de Belgische context kan worden opgelost. Daarom steunt het ACV de initiatieven op Europees niveau, zoals dat van de spaarfiscaliteit en de vennootschapsbelasting.