HASSELT -- In het eerste luik van het KS-proces achtte de rechtbank in Hasselt Maurits De Prins schuldig aan oplichting, misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Ook Charles Cool, de juridische raadgever van De Prins, werd schuldig bevonden.
De Prins, de oud-voorzitter van Superclub, had in 1989 900.000 waardeloze aandelen verkocht aan de Kempense Steenkoolmijnen (KS). Die verloor daardoor 1,3 miljard frank (32,2 miljoen euro).

Oud-KS-manager Thyl Geyselinck en oud-bestuurder Gerard Van Acker zijn door de rechter schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Zij hebben de notulen van de beheerraad vervalst. Op die manier wilden ze hun verantwoordelijkheid in het dossier verstoppen. Volgens de rechter was er echter geen bewijs van intellectuele valsheid. Beiden waren volgens de rechter niet op de hoogte van de financiële verliezen van Superclub en van de frauduleuze bedoelingen van Maurits De Prins.

Marc De Schutter, een aandeelhouder van Superclub, werd schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. De Schutter bracht in april 1992 een vals bod uit op Superclub-aandelen.

Jaap Van Weezendonck, voormalig financieel directeur van Philips België, was volgens de rechter schuldig aan het opstellen van een vals Superclub-prospectus in 1990. In het begin van de jaren negentig nam Philips Superclub over. Dat kostte het bedrijf ongeveer 26 miljard frank. Van Weezendonck was volgens de rechter ook nog schuldig aan valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken.