AMSTERDAM -- De Nederlandse telecomoperator KPN wil in drie jaar tijd de kosten met 28,2 miljard frank terugbrengen. De besparingsoperatie van 25 procent treft vooral de activiteiten van het telecombedrjf voor het vaste net. Hoeveel banen dit zal kosten maakt de Nederlandse historische operator pas over enkele weken bekend, aldus KPN-bestuursvoorzitter P. Smits vandaag.
Smits kondigde de bezuinigingsoperatie al eerder aan. Tot nu toe liet hij in het midden wat het aan geld moest opbrengen. Behalve in het vaste net wil KPN, dat zeer actief is in België, ook snijden in de distributiekosten. De plannen voorzien ook in ,,afslanking van het hoofdkantoor''. Smits wilde geen nadere details verstrekken. Hij bespreekt de plannen de komende weken eerst met de vakbonden en de ondernemingsraad.

De bestuursvoorzitter deed zijn uitlatingen op een bijeenkomst naar aanleiding van een aanstaande emissie van aandelen en converteerbare obligaties. KPN hoopt hiermee een bedrag van 161 tot 242 miljard frank binnen te halen. Exacte bedragen wil het telecombedrijf in dit stadium niet bekendmaken. Over het aantal uit te geven stukken en de verhouding tussen aandelen en convertibles, bewaart KPN nog het stilzwijgen.

KPN zit de laatste tijd op de beurs in het verdomhoekje. Het aandeel is de laatste weken met procenten tegelijk gekelderd. Toch is het concern vast van plan de emissie door te zetten. Maar er geldt altijd 'een voorbehoud', aldus Smits. Als de koers daartoe aanleiding geeft of - zoals de KPN-topman het formuleerde - 'als de hemel naar beneden valt', dan zal het concern andere wegen inslaan.

Hij wilde niet aangeven aan welke alternatieven het denkt om in dat geval geld binnen te halen.