DOORNIK -- Het personeel van het flaconbedrijf Amphabel in het Henegouwse Lessen is deze ochtend in staking gegaan.
Het protesteert hiermee tegen de aangekondigde sluiting van de productie-eenheid door de Duitse overnemer Schott. Daarbij gaan 80 arbeidsplaatsen verloren.
Amhabel is gespecialiseerd in het maken van glazen flacons bestemd voor de farmaceutische markt.

Het was de ochtendploeg die vandaag omstreeks zes uur de toegang tot het bedrijf blokkeerde. ,,Enkel de directie en een werknemer werden binnengelaten om de uitbetaling van het loon voor te bereiden'', aldus Van Eetvelde, administratief en financieel directeur van Amphabel.

De staking zal duren minstens tot woensdag duren. Dan wordt een vergadering met het personeel belegd. ,,Eenmaal de staking opgeheven, kan begonnen worden met de modaliteiten van een sociaal plan voor de 70 arbeiders en 10 bedienden. Het heropstarten van de onderneming is ondenkbaar'', aldus Van Eetvelde. Ook van een eventuele overname is geen sprake, gezien er al een overcapaciteit is in de sector, zowel bij Schott als bij de concurrenten.

De voorbije jaren produceerde Amphabel gemiddeld 150 miljoen flacons per jaar. Voor het boekjaar 1999/2000, dat afgesloten wordt, werden 128 miljoen flacons geproduceerd, met een omzetcijfer van ruim 230 miljoen frank).