BRUSSEL -- De Europese Commissie is het eens geworden over een nieuwe lijst van goederen en diensten die in aanmerking komen voor een verlaagd btw-tarief. Ondanks het sterke aandringen van de muziekindustrie nam de Commissie cd's en dvd's niet in de lijst op. Voor restaurants en thuisdiensten voor gehandicapten of ouderen wordt het btw-tarief wel verlaagd.
De bevoegde eurocommissaris Fritz Bolkestein maakte vandaag zijn langverwachte plannen bekend. De Nederlandse liberaal mag zich meteen opmaken voor een harde confrontatie met de lidstaten. De voorstellen moeten immers met eenparigheid goedgekeurd worden door de vijftien ministers van Financiën.

De Europese Unie beschikt over een lijst met goederen en diensten met een sociale of culturele inslag waarop alle lidstaten een verlaagd tarief kunnen toepassen, de zogenaamde annex H. Voor de aanpassing van die lijst deed Bolkestein beroep op strikte criteria. ,,Het doel van mijn voorstellen bestaat erin prijsvervalsingen weg te werken en de werking van de interne markt te verbeteren''.

Dus werden goederen of diensten waarop in sommige lidstaten al een verlaagd tarief werd toegepast -- en waaruit bleek dat de lagere btw geen probleem vormde voor het functioneren van de interne markt -- aan de lijst toegevoegd. Behalve voor restaurants is dit ook het geval voor bloemen en planten, de levering van gas en elektriciteit en de restauratie van woningen.

Verder wil Bolkestein geen verlaagd tarief toestaan voor goederen of diensten die momenteel in geen enkele EU-lidstaat van een verlaagd tarief genieten. Dat is onder meer het geval voor cd's en dvd's. De Nederlander vreest concurrentiestoornissen. ,,Als Denemarken het huidige tarief behoudt, maar Duitsland maakt wel gebruik van het recht om de btw op cd's te verlagen tot 5 procent, dan zitten we met een duidelijke verstoring van de interne markt'', betoogde Bolkestein.

Naast een aanpassing van annex H wil Bolkestein de btw-tarieven in Europa ook stroomlijnen door specifieke uitzonderingen voor bepaalde landen op te heffen. De belangrijkste slachtoffers zijn Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, die het nultarief voor kinderkleding en -schoenen zien sneuvelen. ,,Het voordeel van het nulrecht in die landen belandt niet bij de consument, maar bij de winkelier of de producent. Multinationale winkelketens subsidiëren de verkoop op het vasteland met de winst van het nultarief over het Kanaal''. Uit die landen wordt dan ook weerstand verwacht tegen het voorstel.

In september worden de voorstellen van Bolkestein voor een eerste keer onder de loep genomen op een informele raad van de ministers van Financiën. Ierland, het VK en Luxemburg hebben al aangegeven dat het behoud van het nultarief voor kinderkleding een absolute must is. Frankrijk haalt een verlaagd tarief voor restaurants binnen, maar had ook graag de muziekindustrie een handje geholpen. Tenslotte wordt het uitkijken naar de houding van Duitsland. Voor een land in budgettaire moeilijkheden zijn verlaagde btw-tarieven niet meteen een aanlokkelijk perspectief.