BRUSSEL -- Minister van Landbouw Jaak Gabriels (VLD) is niet te spreken over de ,,overvalsjourrnalistiek'' van het VRT-magazine Koppen. Hij heeft VRT-hoofd Bert De Graeve een boze brief geschreven.
Dirk Tieleman van het magazine begrijpt de minister niet goed.
Koppen interviewde dinsdag Erwin Duhaim, VU-voorzitter in Bree en Geussens, plaatselijk Vlaams Blok-leider. Die meldden, wat Filip Dewinter eerder al in de wandelgangen van het Vlaams parlement had gezegd: Jaak Gabriëls was lid van het Sint-Maartensfonds.

Koppen confronteerde minister Gabriëls daarmee. Hij ontkende vaag. ,,Ik weet het niet; ik heb misschien ooit eens een steunkaart gekocht'', antwoordde hij in de uitzending.

De minister kiest nu voor de aanval en maakt zich boos op de journalisten van Koppen. Hij vindt dat ze hem tijdens kermisfestiviteiten hebben overvallen met hun vragen _ vandaar zijn onzekere repliek.Bovendien waren de vragen van Koppen ingefluisterd door twee dubieuze getuigen: een Vlaams Blok-man en iemand van de VU-restanten in Bree, zo zegt Gabriëls. Intussen is hij bekomen van de overval en ontkent hij staalhard banden te hebben met het Sint-Maartensfonds. ,,Misschien heb ik ooit steunkaarten gekocht, maar ik heb nooit iets ontvangen van dat fonds. En zeker nu niet meer.''Straks krijgt de minister de kans om dit te herhalen, want CVP-fractieleider Yves Leterme stelt hem in de Kamer vragen over het Sint-Maartensfonds en zijn vermeende aanwezigheid op barbecues van dat fonds. En de VU-jongeren vragen van politici die Sauwens tot ontslag hebben gedwongen een even consequente houding tegenover Jaak Gabriëls. ,,Als blijkt dat Jaak Gabriëls nu nog lid is, heeft de regering een probleem'', vindt ook SP-fractieleider Dirk Van der Maelen.

Maar dat Gabriëls nu nog lid is, heeft ook Koppen nooit beweerd. Dirk Tieleman, hoofdredacteur van het programma, pareert de kritiek van Gabriëls. ,,We hebben twee dagen aan het verhaal gewerkt en we hadden meer bronnen voor zijn vroegere lidmaatschap dan de twee getuigen in de uitzending. Bovendien heeft Bart De Wever het oude lidmaatschap van Gabriëls gekaderd. Enkele jaren geleden betekende lid zijn van dat fonds iets anders dan dat het nu betekent.''

Tieleman begrijpt niet waarom de minister zich kwaad maakt over het interview. ,,Of is het niet langer deontologisch verantwoord om vragen te stellen?''