BRUSSEL - Het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2000 maakt in een KB, waarmee de CAO voor de zandsteen- en kwartsietgroeven algemeen verbindend werd verklaard, melding van ,,de provincie Brabant''. Die werd jaren voordien echter opgesplitst. Minister van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx spreekt van een samenloop van omstandigheden.
De provincie Brabant werd op 1 januari 1995 opgesplitst in Vlaams- en Waals-Brabant en het gebied dat overeenkomt met het Brussels Gewest. Als antwoord op een schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Frieda Brepoels (VU) schrijft Onkelinx de niet-aangepaste situatie toe aan een samenloop van omstandigheden.

De minister wijst erop dat de aanpassing van de provincienamen voor het betrokken paritair subcomité pas werd doorgevoerd met een KB van 20 september 1999. Toen op 3 mei 1999 de vermelde CAO werd afgesloten was de bovenvermelde aanpassing in het organiek besluit van het comité nog niet doorgevoerd en diende de oude benaming te worden gebruikt.

,,De benaming van de CAO kan door de uitvoerende macht niet gewijzigd worden'', aldus Onkelinx. Ze wijst erop dat er in het desbetreffende KB geen misverstand kan bestaan over het toepassingsgebied van de overeenkomst.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig