BRUSSEL -- Premier Guy Verhofstadt heeft vandaag in de Senaat benadrukt dat Noël Slangen niet is tussengekomen in de aanbestedingsprocedure voor een nieuw op te richten dienst externe overheidscommunicatie. Hij weerlegde tevens de beschuldiging van belangenvermenging.
De eerste minister werd in de hoge vergadering aan de tand gevoeld door CD&V-fractieleider Hugo Vandenberghe. Volgens de senator had de onderneming van Slangen nooit kunnen deelnemen aan de aanbesteding omdat dit in strijd zou zijn tegen artikel 10 van de wet op de overheidsopdrachten. Daarin staat dat een lid van een kabinet of vennootschappen van deze niet kunnen deelnemen aan een overheidsaanbesteding.

Premier Verhofstadt repliceerde dat het artikel enkel betrekking heeft op ambtenaren of gezagsdragers, en Noël Slangen is geen van beiden gezien hij een extern adviseur is. Hij wees erop dat het de administratie is die het dossier heeft opgevolgd, en niet zijn kabinet of de opvolger ervan.

De eerste minister verklaarde nog dat Fernand Van Hemelrijck, het hoofd van de administratie van de diensten van de eerste minister, vandaag aan hem heeft bevestigd dat Noël Slangen de offertes van de andere kandidaten nooit heeft gezien. Slangen heeft ook ,,om deontologische en praktische redenen'' aangedrongen dat de procedure niet zou worden herbegonnen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in