BRUSSEL - Europarlementslid Nelly Maes is zaterdag toch aanwezig op het congres van de Toekomstgroep in Antwerpen. Dat laat ze vandaag weten.
De Toekomstgroep rond Bert Anciaux en Patrik Vankrunkelsven, waarbij zich intussen (het voormalige) ID21 heeft aangesloten, vormt zich vrijdagavond en zaterdag op een congres in Antwerpen om tot een partij. Vorige week deelde Vankrunkelsven mee dat Maes, die op de VU-lijst voor het Europees Parlement werd verkozen, aanwezig zou zijn.

Maes vond dat voorbarig, maar laat vandaag weten dat ze toch gaat. Volgens haar blijkt na enkele gesprekken met mensen van de Toekomstgroep en na het lezen van de congresteksten dat de overgrote meerderheid opteert voor een eigen project en geen overstap naar de VLD voorbereidt.

Maes heeft evenwel nog niet beslist of ze definitief tot de Toekomstgroep toetreedt. Ze zal dat pas doen na afloop van het congres en de verkiezing van de nieuwe bestuursploeg.