ANTWERPEN - Het Arbitragehof heeft woensdagmiddag een passage uit de zogenaamde 'wet-Vercauteren' vernietigd. Dat meldt het openbaar ministerie in het assisenproces-Van Noppen. De wet-Vercauteren bepaalt dat beschuldigden de weggezuiverde documenten uit een strafdossier niet meer mogen inzien.
Het gaat om de vernietiging van één zin, preciseert assisenvoorzitter Van Fraechem vanmiddag. Het Arbitragehof vernietigt alleen de passage waarin gesteld wordt dat "ter griffie neergelegde stukken niet meer kunnen ingezien of aangewend" worden.

Laatstgenoemde meent dat hij in zijn tussenarrest van 18 april eigenlijk geanticipeerd heeft op een vernietiging van het Arbitragehof en dat die dus niets aan de situatie verandert.

De wet-Vercauteren bekrachtigt een zuiveringsprocedure door de kamer van inbeschuldigingstelling van Antwerpen op 30 september '99. Toen werden alle verklaringen die Carl De Schutter onder eed had afgelegd tijdens zijn gevangenschap in Frankrijk, uit het strafdossier verwijderd. De Schutter was toen al een verdachte en mocht krachtens de strafwet niet onder eed verhoord worden.


Vercauteren niet betrokken
Op dat moment was Alex Vercauteren, de vermoedelijke opdrachtgever van de moord, nog niet in verdenking gesteld. Hij was niet betrokken geweest bij die zuiveringsoperatie.

Vercauteren eiste daarom een kopie van die 4.000 bladzijden, omdat hij uit die documenten elementen wil halen om zijn onschuld te bewijzen.

Daarop startte zijn advocaat, Hans Rieder, een procedure bij het Arbitragehof om de wet-Vercauteren te vernietigen. Dat is vandaag dus deels gebeurd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig