BRUSSEL - Minister van Mobiliteit Isabelle Durant en de pakjesdienst DHL hebben vanmiddag een conventie over de nachtvluchten op de luchthaven van Zaventem ondertekend. Tegen 2003 moeten alle luidruchtige B727's vervangen zijn door modernere B757's. Tegen midden 2003 moet het nachtlawaai met 40 procent verminderd zijn.

De conventie kadert in het federale akkoord van 11 februari 2000 over de luchthaven van Zaventem. Dat bepaalt dat DHL het aantal vliegbewegingen met de luidruchtigste vliegtuigen tegen eind februari 2002 met 20 procent zal verminderen ten opzichte van februari 2001.

In afwachting van de volledige vervanging van de oude B727's verbindt de pakjesvervoerder er zich toe vanaf het begin van het winterseizoen 2001 voor 3 uur 's morgens geen vertrekken van deze toestellen te programmeren, en vanaf het begin van het zomerseizoen 2002 in maart niet voor 3.30 uur. DHL verzorgt momenteel 30 vluchten -- landen en opstijgen -- per nacht op Zaventem. Dat is de helft van het totaal aantal nachtvluchten op de nationale luchthaven.

Sinds 26 april gebruikt DHL een eerste B757 SF voor de vluchten op Zaventem. Het gaat volgens Uwe Dörken, voorzitter en CEO van DHL Worldwide Express om het stilste commerciële vliegtuig in haar categorie, dat bovendien ook 20 procent minder brandstof verbruikt en 20 procent minder CO2 uitstoot dan de B727. De volledige vervanging door B757's kost DHL ruim 52 miljard frank.