BRUSSEL - De Europese Commissie heeft geen commentaar op de juridische aspecten rond het Sabena-dossier. Die zijn een zaak van de handelsrechtbank. Wel heeft het dagelijks bestuur van de EU vragen over het gebruik van het overbruggingskrediet van 5 miljard Belgische frank (125 miljoen euro) dat medio oktober door Europa werd toegestaan.
,,Het probleem ligt er niet in te weten wie het overbruggingskrediet zal gebruiken, maar hoe het zal worden aangewend'', zo stelde Gilles Gantelet, woordvoerder van eurocommissaris voor Transport, Loyola de Palacio. Gantelet antwoordde op een vraag of het krediet eventueel zou kunnen worden gebruikt ten gunste van DAT, dochtermaatschappij van Sabena.

Gantelet herinnerde eraan dat het groen licht voor het overbruggingskrediet werd toegekend onder welomschreven voorwaarden. Dat betekent dat het bedrag dient voor de betaling van salarissen en infrastructuur. Kortom, om te voldoen aan de lopende uitgaven.

,,Het krediet mag niet worden aangewend voor een kapitalisatie, herkapitalisatie of investeringen. Het moet bovendien worden terugbetaald en binnen de zes maanden worden gevolgd door een liquidatie- of herstructureringsplan'', aldus nog de commissiewoordvoerder.

Wat betreft DAT zei Gantelet dat die maatschappij deel uitmaakt van de groep Sabena, en dat het aan de groep Sabena is aan wie het overbruggingskrediet werd toegekend. De woordvoerder hamerde er nog eens op dat het gebruik van het krediet dient te beantwoorden aan de opgelegde voorwaarden. Die bepalen dat de betaling in principe uitsluitend kan dienen voor de redding en het overleven van de Belgische luchtvaartmaatschappij.