BRUSSEL - De capaciteit van Belnet, het Belgische onderzoeksnetwerk dat sinds 1995 ook internettoegang verschaft aan de openbare diensten, zal tegen eind 2001 fors worden verhoogd. Aan het project, dat Belnet-Giganet werd gedoopt, hangt een prijskaartje van 2 miljard frank. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie van minister van wetenschapsbeleid Yvan Ylieff en Europees commissaris voor onderzoeksbeleid, Philippe Busquin.
Belnet-Giganet is een antwoord op de explosieve toename van de communicatiebehoeften van de meer dan 110 Belgische universiteiten, onderzoekscentra en administraties die op het openbaar netwerk zijn aangesloten. Bovendien kadert de doelstelling in de plannen om een onderzoeksnetwerk met groot debiet op Europees niveau uit te bouwen.

,,Na de upgrade zullen de inmiddels 170.000 gebruikers van het netwerk 2.500 in plaats van de huidige 155 beelden per seconde kunnen verzenden'', verduidelijkte minister Ylieff. Daarmee krijgt ons land naar verluidt aansluiting met de Europese kopgroep en beantwoordt Ylieff naar eigen zeggen ook aan de verzuchtingen van de gemeenschappen, die dreigden met eigen initiatieven. ,,Vooral mijn collega Van Mechelen, die intussen al positief reageerde''.

Voor de ganse operatie, waarvoor een internationale aanbesteding zal worden uitgeschreven, is een budget van 2 miljard frank voorzien, verspreid over 5 jaar. Daarvan neemt de Belgische regering 1,6 miljard frank voor zijn rekening, waardoor de jaarlijkse dotatie van Belnet met 50 miljoen moet worden opgetrokken tot 320 miljoen frank. Daarbovenop komt 200 miljoen van de internetabonnementen van de gebruikers en 200 miljoen van de Europese Commissie.

Het project sluit volgens Europees commissaris Philippe Busquin immers perfect aan bij de internetplannen die de Europese regeringsleiders onlangs in Lissabon voor het continent uittekenden. Het Belnet-giganetnetwerk met zeer groot debiet zal in de toekomst immers niet alleen kunnen aansluiten op de andere Europese netwerken, maar via het Europese Geant-project ook op de Amerikaanse en Aziatische netwerken.

Bovendien zal op Europese vraag de reikwijdte van het Belnet-netwerk uitgebreid worden. Zo zullen vanaf 1 januari 2001 alle openbare, onderwijs- en vormingsinstellingen toegang krijgen tot het netwerk aan dezelfde voorwaarden als de universiteiten nu en wil Belnet via samenwerking met bedrijven ook op zoek gaan naar bijkomende synergievoordelen.