BRUSSEL - Agalev vraagt een globaal beleid voor de aanpak van maatschappelijke problemen in het secundair onderwijs. Leerkrachten worden immers steeds meer geconfronteerd met drugsmisbruik, agressie, echtscheiding of zelfdoding. Agalev wil dit beleid financieren door de Vlaamse afcentiemen uit te stellen.
Ludo Sannen, fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, en Frans Ramon, Vlaams parlemenstlid, zien de leerkracht als een signaalontdekker. Vooral titularissen zouden een uur extra per klas van twintig leerlingen moeten krijgen voor zorgproblemen. Zowel voor de titularis als voor andere leerkrachten moet er bijscholing en vorming voorzien worden zodat ze problemen beter kunnen opvangen.

Sannen vraagt daarom ook de herwaardering van de klasseraad. Die dient niet alleen om de toetsen of punten te evalueren, maar moet een instrument zijn waar leerkrachten informatie uitwisselen over probleemleerlingen. Hij pleit er in dat kader voor om de zogenaamde plage-uren (twee uur niet betaalde overuren waarin de leraar ter beschikking staat van de school) af te schaffen en deels te gebruiken voor de klasseraad.

Sannen wil ook de BPT-uren uitbreiden met een percentage extra uren. Binnen een jaarlijks aan een school toegekend urenpakket, het pakket ,,uren-leraar'', mag een school maximum drie procent uittrekken voor Bijzondere Pedogogische Taken. Dat is soms te weinig, bovendien worden die niet altijd juist gebruikt. De fractievoorzitter wil de scholen extra uren, dus mogelijk een extra kracht, toekennen als de scholen al hun BPT-uren gebruiken en als ze met een zorgplan aantonen dat zij de extra uren kunnen gebruiken.

Voorts gaat het voor Ludo Sannen niet op dat de ASO-scholen problemen ontkennen, maar probleemkinderen doorschuiven naar het technisch of beroepsonderwijs. Ook zij zouden een behandelingsplan voor zorgproblemen moeten opstellen. Het is aan de inspecties om dit op te volgen.

Tot slot mag er niet verder bespaard worden op het ondersteunend personeel als studiemeesters of opvoeders. Ook zij kunnen betrokken worden bij zorgoplossingen als bijvoorbeeld ,,andere'' gesprekspartner.