BRUSSEL -- De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Senaat heeft vanmiddag het verzoek van N-VA-voorzitter Geert Bourgois om de resultaten van de stemming van 18 mei nogmaals te verifiëren, afgewezen. Aanleiding is het verschillend aantal ingediende stembrieven voor Kamer en Senaat.
De N-VA kwam op 18 mei 3.481 stemmen tekort voor een senaatszetel en liep zo de partijfinanciering mis omdat de partij nu enkel in de Kamer vertegenwoordigd is. De partijfinanciering is voorbehouden aan partijen die in beide federale kamers vertegenwoordigd zijn.

Bourgeois heeft vastgesteld dat er ruim 2.000 stemmen minder werden uitgebracht voor de Senaat dan voor de Kamer. Ook bij de vorige verkiezingen waren er verschillen. In 1995 bleef dat evenwel beperkt tot 41 stemmen, in 1999 ging het om 781 stemmen.

De hoofdtelbureaus van Mechelen en Namen hebben zo'n week geleden al in een proces-verbaal het correct verloop van de stemming en telling bekrachtigd. Maar uiteindelijk komt het Kamer en Senaat toe om de rechtsgeldigheid van de verkiezingen te bekrachtigen.