JERUZALEM/CAÏRO- Israël en de Palestijnen lijken het Amerikaanse voorstel om aan het begin van de zomer een internationale conferentie over het Midden-Oosten te houden te steunen, maar de Palestijnen plaatsen wel de nodige kanttekeningen bij het idee.

Volgens de Palestijnse minister Nabil Shaath heeft een conferentie alleen kans van slagen, als Israël zich terugtrekt uit Palestijns gebied dat het sinds september 2000 opnieuw bezet houdt. De Palestijnse leider Yasser Arafat zei het voorstel te verwelkomen, maar nog niet te hebben besloten of de Palestijnen aan een dergelijke conferentie zullen deelnemen. Hij zei pas een besluit te zullen nemen na overlegd te hebben met Arabische leiders.

Ook de Israëlische regering liet weten pas over deelname aan de conferentie te kunnen besluiten na meer over het voorstel te hebben vernomen. Regeringsvertegenwoordigers wezen erop dat premier Ariel Sharon in maart zelf al heeft voorgesteld een regionale conferentie over het Midden-Oosten te houden. Arafat zou wat Sharon betreft op een dergelijke conferentie echter niet welkom zijn. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell stelde gisteren voor een internationale vredesconferentie voor het Midden-Oosten te houden met de ministers van buitenlandse zaken van de betrokken partijen als delegatieleiders, in plaats van de regeringsleiders. Hiermee wil hij kennelijk een boycot van Israël voorkomen.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan, de Europese Unie en Rusland steunen het voorstel van Powell. De conferentie zou ergens in Europa gehouden moeten worden.