BRUSSEL - Op het Rwanda-proces voor het Brusselse assisenhof werd vandaag de hele voormiddag lang de tweede beschuldigde, Alphonse Higaniro, ondervraagd door de voorzitter van het hof Luc Maes. Higaniro, ex-minister en ten tijde van de genocide in 1994 directeur van de luciferfabriek Sorwal in Butare, ontkende alle aanklachten.

Higaniro zat in zijn buitenverblijf in Gisenyi ten tijde van de genocide. Hij staat in Brussel onder meer terecht voor een brief die hij van daaruit schreef naar de technisch directeur van de Sorwal. Daarin bedankt hij de man voor de benzine die geleverd werd en die Higaniro in staat stelde ,,het werk'' verder te zetten. (,,Le travail'', staat in de brief tussen aanhalingstekens.) Voorts schrijft Higaniro dat men ,,voor de veiligheid in Butare 'de schoonmaak' moet verderzetten''. (,,le nettoyage'', ook hier met aanhalingstekens in de brief).

Higaniro zei tegen het hof dat hij hiermee alleen bedoelde dat hij verder klanten moest werven voor de fabriek om lucifers te verkopen, omdat het land anders liquiditeitsproblemen dreigde te kennen. ,,De schoonmaak'' sloeg volgens Higaniro op het letterlijk schoonmaken van de nabije omgeving van de fabriek. Enkele dagen voordien was de enige vrachtwagen van Sorwal vastgereden in de modder en was de versnellingsbak daardoor beschadigd geraakt, aldus nog Higaniro.

Higaniro wordt er voorts van verdacht de opdracht gegeven te hebben voor het uitmoorden van de familie van Benoit Rwamanywa die naast hem woonde. De ex-minister zou zich zo het stuk land van Rwamanywa kunnen toegeëigend hebben. Een kind van Rwamanywa getuigde dat hij Higaniro hoorde vertellen dat men beter de hele familie had uitgemoord. Volgens Higaniro klopt daar niets van. Hij meent dat hij helemaal geen motief voor die moorden had hebben omdat Rwamanywa het terrein enkel huurde.

De fabrieksleider werd ook ondervraagd over de snelle carrière die Innocent Nkuyubwatsi in zijn bedrijf had gemaakt. Die man zit momenteel in Rwanda vast en heeft in 1994 heel wat mensen afgeslacht. Het valt namelijk op dat Higaniro in '93 heel wat mannen in dienst had genomen in Sorwal, die later bij de milities van de Interahamwe aansloten en nauw betrokken waren bij de slachtpartijen. Volgens Higaniro was die snelle carrière volledig toe te schrijven aan de kwaliteiten van de Nkuyubwatsi.

Tijdens de namiddagzitting worden onderzoeksrechter Vandermeersch en de gerechtelijke speurders door het hof ondervraagd over het luik Higaniro.