BRUSSEL - Het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) heet voortaan 11.11.11. De pluralistische koepel van de Vlaamse niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking identificeert zich daarmee met de bekende actie van de organisatie.
De term ,,Nationaal Centrum'' heeft jarenlang voor verwarring met de officiële ontwikkelingssamenwerking gezorgd, aldus de organisatie in een persbericht. Bovendien hebben Vlamingen en Walen al twintig jaar een eigen werking, al blijven er gemeenschappelijke initiatieven.

De meeste Vlamingen koppelen de 11.11.11-actie niet aan de andere activiteiten van het NCOS (kritische jaarrapporten over de officiële samenwerking, workshops voor jongeren, educatieve publicaties en politieke standpunten). 11.11.11 wordt alleen geassocieerd met het financiële luik ervan. Nochtans gaat de actie gepaard met soms felle politieke acties, zoals tegen de praktijken van kinderarbeid van de sportschoenfabrikanten.

Door te kiezen voor één naam zal zowel de waardering bij het publiek als de politieke uitstraling van 11.11.11 sterk toenemen.