MOSKOU -- Rusland blijft de Navo wantrouwen. Daags nadat Navo-secretaris-generaal George Robertson een afscheidsbezoek aan Moskou had afgelegd, zei de vice-voorzitter van de Russische Generale Staf, generaal Joeri Baloejevski, dat het onmogelijk is een oorlog met een Navo-land helemaal uit te sluiten.
Zo'n oorlog zou desastreus uitpakken voor Rusland, beseft de generaal. Hij wees erop dat Rusland wat wapenarsenaal en troepensterkte betreft in het niet valt bij de Navo, terwijl de Navo zich alleen nog maar verder uitbreidt. De Verenigde Staten geven 270 miljard dollar aan defensie uit, Rusland slechts vier tot vijf miljard, zei hij.

,,Wij, militairen van Rusland, hebben veel vragen bij de mate waarin en de reden waarom de Navo als militair mechanisme moet worden versterkt'', werd Baloejevski vandaag geciteerd door de krant Rossiiskaja Gazeta. ,,Waarom moeten de Navo en de VS nieuwe precisiewapens ontwikkelen? Waarom moeten zij het defensiesysteem en het gebruik van massavernietigingswapens verbeteren?''

Al eerder gaven Russische defensieleiders blijk van een negatieve kijk op de Navo. Robertson zei eerder deze week in een vraaggesprek met de Russische krant Kommersant dat de kwalificatie van de Navo als een potentieel gevaar in een beleidsnota van het Russische ministerie van Defensie indruist tegen de geest van partnerschap tussen Rusland en de Navo.

President Vladimir Poetin probeerde Robertson tijdens hun ontmoeting gisteren gerust te stellen. Rusland blijft streven naar een verdieping van de relatie met de Navo, zei hij, ondanks ,,vele onopgeloste problemen''.