BERLIJN - De Duitse regering heeft de federale arbeidsdienst vandaag opdracht gegeven nog eens 10.000 buitenlandse (IT)-specialisten aan te werven met de speciale 'green card'-arbeidsvergunning.
In de zomer besloot de regering in totaal 20.000 buitenlandse IT-experts het land binnen te laten om aan de grote vraag van de Duitse industrie te voldoen. Bedrijven konden de experts met een vereenvoudigde procedure aanwerven. In eerste instantie waren 10.000 vergunningen klaargelegd en dat aantal is momenteel bijna vergeven.

Het grootste contingent van de experts, 2.130 mensen, komt uit India. Rusland en de staten van de voormalige Sovjet-Unie komen op de tweede plaats met 1.400 mensen.

Na een onderzoek van de arbeidsdienst besloot het kabinet de tweede tranche van de naar Amerikaans voorbeeld green card genoemde vergunningen vrij te geven.

Ondanks de stijgende werkloosheid, die momenteel bij 3,7 miljoen werkzoekenden ligt, zoekt de industrie nog steeds met man en macht naar experts op het gebied van informatietechnologie en naar ingenieurs. Ook vakarbeiders in de metaal- en elektrobranche zijn schaars, zo meldde de werkgeversorganisatie IW vandaag.

Vanaf de zomer is ook versterkt gewerkt om omscholingscursussen aan te bieden en het aantal stageplaatsen te vergroten. Die inspanningen zijn succesvol gebleken; het aantal deelnemers aan gesubsidieerde IT-cursussen is gestegen tot 46.000 In 2003 moeten dat er 60.000 zijn.

De regering meldde dat bij het aantrekken van de 10.000 buitenlandse experts nauwkeurig gekeken zal worden naar de achtergrond van de aanvragers. Sommige van de daders van de aanslagen in de VS waren islamitische studenten die technische opleidingen volgden in Duitsland.