OVERIJSE - William Timmermans, voorzitter van de CD&V-Overijse en lid van de Yanko-jongerengroep die recent het Manifest voor een Open Volkspartij ondertekende, stapt uit de partij. Hij volgt daarmee het voorbeeld van zijn Yanko-collega Koert Debeuf.
In een mededeling stelt ook Timmermans ,,te willen gaan praten met Johan Van Hecke, Karel Pinxten en anderen met het oog op de oprichting van een brede, standenloze partij''.

Volgens Timmermans is de vernieuwingsoperatie van de CD&V om diverse redenen op een sisser geëindigd. Inhoudelijk is er geen duidelijk project, aan de bestaande machtsposities binnen de partij wordt niet geraakt en de CD&V is meer dan ooit een standenpartij. Hij wil een partij die aansluit bij de grondstroom in Vlaanderen vanuit de overtuiging ,,hard werken, goed leven'', een grote volkspartij met een liberale en christendemocratische vleugel.