BRUSSEL - De kritiek van stroomleverancier Sourcepower, dat de energiemarkt in Vlaanderen allerminst geliberaliseerd is, wordt gedeeld door concurrent Wattplus. Dat bedrijfje is sinds april aanwezig op de Belgische markt, en kwam recent in handen van het Nederlandse Essent.
In tegenstelling tot Sourcepower wijst Wattplus niet de beheerder van het elektriciteitsnet, Elia, met de vinger, maar wel de 'scheidsrechters' van de liberalisering, de Creg en de Vreg. ,,De Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (Creg) slaagt er om één van of andere duistere reden niet in haar scheidsrechterlijke functie op te nemen'', verklaarde de gedelegeerd-bestuurder van Wattplus, André Jurres. ,,Blijkbaar is de vrijmaking van de energiemarkt geen prioriteit voor de huidige regering''.

Zo zijn er nog steeds geen officiële prijzen voor het transport van elektriciteit op het netwerk. ,,Er zijn wel officieuze prijzen, met als gevolg dat die dubbel zo hoog liggen als in Nederland'', aldus Jurres.

Een ander probleem waarmee Wattplus wordt geconfronteerd is het gebrek aan meetdata. ,,Omdat we geen zicht hebben hoeveel de grote bedrijven, die vanaf 1 januari in aanmerking komen voor de vrije keuze van energieleverancier, de vorige jaren hebben verbruikt, kunnen we ook geen offerte opmaken''.

Deadline

Wattplus, dat al vier klanten heeft uit de top-100 van grootste bedrijven, heeft zichzelf half oktober als deadline gesteld. ,,We hebben er nog altijd goede hoop op dat er tegen dan beterschap in zicht is'', luidde het.

Netbeheerder Elia zegt dat het alle netgebruikers op gelijke voet behandelt, maar ,,van bij de start van zijn activiteiten heeft SourcePower zich willen onttrekken aan een aantal essentiële verplichtingen en heeft het bedrijf het debat willen voeren voor de rechtbank'', luidt het in een mededeling.

Garanties

Al sinds het voorjaar weigert SourcePower de nodige garanties te bieden tegen mogelijke insolvabiliteit, zegt Elia. Na het niet-betalen van facturen door SourcePower voor meer dan 1,5 miljoen euro, nam Elia een aantal bewarende maatregelen. Bovendien werd het bij het afsluiten van boekjaar 2001 duidelijk dat SourcePower kampt met een negatief eigen vermogen.

Wat de capaciteit op het hoogspanningsnet betreft, krijgen alle marktspelers dezelfde toegangsmogelijkheden. Elia en de Franse netbeheerder RTE ontwikkelden objectieve mechanismen om de beschikbare capaciteit voor energie vanuit Frankrijk toe te kennen, luidt het.