BRUSSEL - De Franse Gemeenschapsregering gaat de Raad van State en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een reeks vragen voorleggen over het dragen van een hoofddoek op school. Dat is vandaag beslist. Beide instanties zouden, indien mogelijk, een advies moeten uitbrengen voor het begin van volgend schooljaar.
De regering van minister-president Hervé Hasquin wil dat alle juridische garanties ingebouwd zijn in de kwestie van het hoofddoek. Daarom moet de Raad van State een antwoord geven op de vraag of het dragen van religieuze of filosofische tekenen verenigbaar is met het neutraliteitsprincipe in het onderwijs. En als dat zo is, onder welke voorwaarden kan een minister, een schoolreglement of een schooldirecteur het dragen van dergelijke tekenen beperken?

De Franse Gemeenschapsregering wil ook een advies van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. De regering vraagt zich met name af of schooldirecties in overleg met leerlingen niet kunnen nagaan of het dragen van een hoofddoek niet leidt tot onderdrukking van de vrouw.