KEULEN - In de industrielanden raken jaarlijks zo'n 1,25 miljoen meisjes tussen 15 en 19 jaar zwanger. Een half miljoen onder hen breekt de zwangerschap voortijdig af, 750.000 brengen hun kind ter wereld. Dat heeft de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef vandaag in Keulen bekendgemaakt. De cijfers zijn gebaseerd op een vergelijkende studie in 28 landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

De laatste drie decennia is het aantal tienermoeders gehalveerd, maar de sociale problemen die bij een tienerzwangerschap komen kijken zijn erger geworden. Het belangrijkste probleem voor tienermoeders is het afmaken van de studies. Het is volgens Unicef van kapitaal belang dat de opleidingsmogelijkheden voor tienermoeders verbeterd worden.

Veel tienermoeders zijn zelf in moeilijke sociale omstandigheden opgegroeid en hebben armoede, seksueel misbruik en alcoholisme van de ouders meegemaakt. Dikwijls breken jonge moeders om diverse redenen hun opleiding af en verspelen ze daardoor veelal de kans op het aanleren van een beroep en op een fatsoenlijk leven. ,,De jonge moeders moeten plots volwassen ageren alhoewel ze eigenlijk nog kinderen zijn'' zo wordt gezegd.

Jonge moeders lopen in de EU twee keer meer risico op armoede dan oudere vrouwen met kinderen.

Meer dan tweederde van de jongeren uit de industrielanden hebben reeds voor hun twintigste seksuele betrekkingen maar zijn daar in veel gevallen niet voldoende op voorbereid. Vooral in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië beleven jongeren hun ,,seksuele vrijheid'' vroeg: een kwart van de 15-jarigen heeft seksuele betrekkingen.

De Verenigde Staten staan in de industriële wereld op kop wat betreft het percentage tienermoeders, in de groep 15- tot 19-jarigen brengen 52 op 1.000 meisjes een kind ter wereld. Dat is het dubbele van Europa.

In Europa staat Groot-Brittannië aan de leiding met 31 tienermoeders op 1.000. De laagste cijfers (7 op 1.000) werden in Zweden, Zwitserland, Nederland, Zuid-Korea en Japan opgetekend.