WASHINGTON - De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 1,3 procent op jaarbasis. Dat is 0,2 procentpunt meer dan op basis van de laatste berekening was geraamd.

Dat de toename van het bruto binnenlands product (bnp) hoger uitvalt, komt doordat de export meer is gestegen dan verwacht. De toename bedroeg 14,3 procent, terwijl eerst werd uitgegaan van 12,3 procent, aldus het Amerikaanse ministerie van Handel.

In vergelijking met het eerste kwartaal is er wel sprake van een stevige vertraging van de groei. In de eerste drie maanden van dit jaar nam het bnp op jaarbasis nog met 5 procent toe. De geringere groei in het tweede kwartaal weerspiegelt een toename van de import en afname van de consumentenbestedingen. Die zijn verantwoordelijk voor tweederde van de Amerikaanse groei.

Het derde kwartaal, dat nu maandag werd afgerond, zou dan weer opvallend goed scoren, als gevolg van de toenemende bedrijfsinvesteringen en van de consumenten die meer wagens en huizen kochten. Voor het vierde kwartaal blijven de analisten onzeker.