BRUSSEL - De Verenigde Staten hebben hun NAVO-bondgenoten woensdag verteld zich voor te bereiden op een langdurige, gecoördineerde aanval op het terrorisme, maar weinig of geen bewijzen geleverd voor de beschuldiging dat Osama bin Laden achter de terreuraanslagen van 11 september zit.
De boodschap, op de Noord-Atlantische Raad afgeleverd door onderminister van defensie Paul Wolfowitz, was dat weinig bekend is over de personen die achter de aanslagen zitten, zei een hoge Amerikaanse defensiebron. Wolfowitz verving minister van defensie Donald Rumsfeld, die in Washington was gebleven.

Bronnen zeiden dat de militaire optie wordt beschouwd als een van de vele mogelijkheden om af te rekenen met de dreiging van het terrorisme. De nadruk komt te liggen op een zo breed mogelijke aanpak, met als hoofdelementen inlichtingenwerk, samenwerking op logistiek gebied en het ontmantelen van financiële netwerken. Wolfowitz noemde het schrikbarend toevallig dat staten die internationale terroristen bescherming bieden zich veelal ook bezighouden met de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Ook in dit verband noemde hij geen namen.

Wolfowitz liet doorschemeren dat een militaire operatie niet snel hoeft te worden verwacht. Ook suggereerde hij dat een eerste doel van zo'n operatie het verkrijgen van informatie kan zijn. Hij verstrekte geen tijdschema of bijzonderheden over de voorbereidingen.


Steun van Moskou
De negentien NAVO-ministers zouden gedurende een afzonderlijk beraad een ontmoeting hebben met de Russische minister van defensie Sergej Ivanov. Daarna zou Wolfowitz ook nog afzonderlijk met Ivanov spreken. De VS willen graag de steun van Moskou in de strijd tegen het terrorisme.

Vorige week werd voor de eerste maal in de geschiedenis van de NAVO een beroep gedaan op artikel 5 van het handvest, waarin is vastgelegd dat een aanval op een van de lidstaten gelijk staat aan een aanval op alle lidstaten. Onder Europese bondgenoten ontstond naar aanleiding hiervan bezorgdheid over de aard van de 'oorlogsverklaring' van president George W. Bush aan het terrorisme, met name ook door Wolfowitz' opmerking dat aan staten die terrorisme steunen ,,een eind moet worden gemaakt''.

De bron zei dat Wolfowitz had bedoeld te zeggen dat gestreefd zal worden naar ,,het beëindigen van steun'' aan het terrorisme, niet het liquideren van de staten zelf.

De bron zei verder dat de VS hun bondgenoten waarschijnlijk zullen meedelen dat als gevolg van de aanslagen een verschuiving in prioriteiten is opgetreden. Washington zal overigens wel zijn militaire verplichtingen in Bosnië en Kosovo nakomen, aldus de zegsman.

De raadsvergadering werd geopend door secretaris-generaal Lord Robertson, die een minuut stilte vroeg voor de slachtoffers van de aanslagen.