BRUSSEL - Er zijn andere initiatieven of modaliteiten die grondig onderzocht kunnen worden om het probleem van de vergrijzing van het leerkrachtenkorps en het dreigende personeelstekort op te lossen dan de verhoging van de uitstapleeftijd voor leraars. Dat zegt de VU-ID-fractie in het Vlaams Parlement.

Volgens Chris Vandenbroeke, Kris Van Dijck en Dirk De Cock is communicatie een essentieel onderdeel van de discussie. Het gesprek moet bijgevolg steeds mogelijk zijn, aldus de parlementsleden. Ze zeggen ,,elke vorm van provocerende communicatie'' ten strengste te veroordelen.

Ten gronde stellen ze een aantal pistes voor. Zo zou volgens de fractie kunnen onderzocht worden of er geen beroep kan worden gedaan op ,,andere beroepssegmenten'' om leerkrachten en directies te ondersteunen. Ze pleiten ook voor het voltijds inzetten van deeltijdse leerkrachten.

Ze vermelden voorts het kanaliseren van kleuteronderwijzers naar het lager onderwijs, het een beroep doen op leerkrachten die met verlof of gepensioneerd zijn en het stimuleren van oudere leerkrachten om in het onderwijs actief te blijven via het nemen van ,,positieve maatregelen''.